Fons d'Art
  Comparteix a :              

Fons d'Art

Campus UPV (Vera, Gandia i Alcoi)

Des que es va crear, en l'última dècada del segle XX, la col·lecció artística de la Universitat Politècnica de València ha anat creixent de manera exponencial fins a arribar als nostres dies amb un corpus que supera els tres milers d'obres. Així, rellevants peces d'art contemporani, de creació pictòrica, escultòrica, obra gràfica i fotografia se situen als campus de Vera, Gandia i Alcoi.

La formació d'aquest Fons ha tingut diversos orígens: donacions, adquisicions i obres en dipòsit. Es tracta, sens dubte, d'un corpus significatiu de peces rellevants en el context de les col·leccions museístiques que pertanyen a les universitats espanyoles. El Fons està format per cinc col·leccions, desglossades de la manera següent:

Pintura contemporània

Obres tant d'artistes nacionals com internacionals que configuren una bona mostra de diversos estils: abstracció, figuració, postmodernisme, nova figuració, pop, constructivisme. Sens dubte, un clar exemple de gran diversitat de tècniques, formats i pluralitat creativa.

Escultura contemporània

Conjunt format per peces d'alta avantguarda en què els artistes persegueixen ser exponents de la figuració sense referent, entesa amb conceptes que van més enllà de la pura representativitat.

Campus escultòric a l'aire lliure

Permet la presa de contacte directa de l'espectador amb l'obra i, alhora, facilita l'abast d'altres plans de llenguatge i sensacions. Recull la tendència d'artistes nacionals i internacionals i aborda moviments ben diversos: abstracció, escultura cinètica, orgànica, geomètrica…

Obra gràfica

Es tracta d'obra original seriada d'autors reconeguts, en la majoria dels casos donada de forma altruista perquè forme part de la col·lecció de la Universitat.

Fotografia contemporània

Col·lecció composta per autors representatius de les tendències més avançades de les últimes dècades que ofereix diferents punts de vista creatius.

Préstec d'obres

La col·lecció del Fons d'Art i Patrimoni es distribueix entre els diversos campus de la Universitat Politècnica de València a través d'un servei de préstec a la UPV.

D'altra banda, aquesta col·lecció també està disponible per a préstec a museus i institucions mitjançant un contracte de préstec d'ús o comodat. Les obres es poden sol·licitar a través del nostre servei de préstec per a exposicions en museus i institucions.

Catàleg d'obres (artistes A-Z)

  http://polimuseu.upv.es/autoraz.html

Relacionat

UPV rtv (25-1-2013): Exposició "Fora de serie"

UPV rtv (14-04-2014): Exposició "Déjà Vu. Relectures i discronies visuals"

Serveis

Préstec d'obres d'art
a museus i institucions
 

Termini:  obert.

Dirigit a:  museus i institucions.


Préstec temporal d'obres del Fons d'Art i Patrimoni de la Universitat Politècnica de València (UPV) a museus i institucions amb motiu de l'organització d'exposicions o realització de treballs de recerca. Aquest préstec es realitza mitjançant la signatura d'un contracte de comodat.

Préstec d'obres d'art a la UPV
 

Termini:  obert.

Dirigit a:  centres i personal (PDI/PAS) de la Universitat Politècnica de València.


Préstec d'obres del Fons d'Art i Patrimoni de la Universitat Politècnica de València (UPV) a fi de decorar els centres, departaments i espais dels diversos campus de la UPV (corredors, sales de reunions, despatxos, etc.).

CULTURA UPV

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Edifici 3A Rectorat Nord   Camí de Vera s/n   46022 VALÈNCIAAcció Cultural:
cultura@upv.es                                  +34 96 387 70 95      

Suggeriments, queixes i felicitacions


Fons d'Art i Patrimoni:
farteupv@upv.es       +34 96 387 90 98